• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
TheShy Kang Seung-lok Player Male 24
Weiwei Wei Bo-Han Player Male
Xiaohu Li Yuan-Hao Player Male 26
Light Wang Guang-Yu Player Male 23
Crisp Liu Qing-Song Player Male 25
Daeny Yang Dae-in Coach Male