• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
fearness Chen Guo-Ji Player Male
Meteor Zeng Guo-Hao Player Male 24
xqw Zheng Xia-Jian Player Male
GALA Chen Wei Player Male
Jinjiao Xie Jin-Shan Player Male 26
1874 Chen Li-Xin Coach Male

Social