• Country: cn China
  • Founded: 20 Φεβρουαρίου 2012
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Xiaoxu Xu Xing-Zu Player Male
Meteor Zeng Guo-Hao Player Male 23
xqw Zheng Xia-Jian Player Male
Lpc Huang Hao Player Male 21
Jinjiao Xie Jin-Shan Player Male 24
1874 Chen Li-Xin Coach Male

Social