• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
YSKM Chau Shu Tak Player Male 19
Tianzhen Guo Qi-Fan Player Male 19
Dove Kim Jae-yeon Player Male 25
Ahn An Shan-Ye Player Male
Wink Zhang Rui Player Male 23
Rashomon Luo Bin Coach Male

Social