• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Zdz Zhu De-Zhang Player Male 22
Xiaohao Peng Hao Player Male 21
pinz Lin Li-Pin Player Male 21
zhiqiuyi Chen Yu-Ji Player Male
Zorah Yang Chong-Jiang Player Male
doG8 Tsai Hsueh-Yu Coach Male